Trwa zapisywanie się na program „Czyste powietrze” dla mieszkańców Zielonej Góry

Mieszkańcy Zielonej Góry mają nadal możliwość zgłaszania się do programu, który oferuje finansowanie na wymianę przestarzałych pieców i termomodernizację budynków. Program nosi nazwę „Czyste powietrze” i aktualnie trwa nabór chętnych osób, które składają stosowne wnioski.

Społeczność lokalna ma także okazję do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych na temat tej inicjatywy. Spotkania te odbywają się w auli przy ulicy Długiej 13. Podczas tych spotkań, osoby zainteresowane mogą rozmawiać indywidualnie z przedstawicielami urzędu miasta, którzy przedstawią wszystkie szczegółowe wymogi niezbędne do otrzymania wsparcia finansowego.

Uczestniczka konsultacji, pani Urszula, podkreśliła konieczność dokładnej analizy informacji, które otrzymała podczas spotkania. „Muszę przeanalizować wszystkie informacje, które dziś uzyskałam”, zaznaczyła.