Sława – nowe centrum zainteresowania turystów z Zielonej Góry

W przeszłości, większość turystów odwiedzających Jezioro Sławskie pochodziła z Dolnego Śląska. Jednakże, ostatnie zmiany spowodowały przesunięcie tej tendencji. Obecnie coraz częściej turyści z Zielonej Góry i okolic wybierają Sławę jako miejsce wypoczynku. Z kolei wzrost liczby gości zaowocował utworzeniem drugiej plaży, a także doprowadził do powstania szeregu inwestycji skierowanych specjalnie dla nich. Dodatkowo, poprawa infrastruktury drogowej przyspieszyła dojazd do tego miejsca, co dodatkowo wpływa na rosnącą popularność Sławy, szczególnie w weekendy.

Popularność Jeziora Sławskiego w miejscowości Sława gwałtownie wzrosła. Przyczyniło się do tego kilka czynników – nie tylko rozbudowane inwestycje mające na celu zwiększenie atrakcyjności dla turystów, ale również poprawa komunikacji drogowej.

– Kiedyś byliśmy destynacją głównie dla mieszkańców Dolnego Śląska. Teraz, po otwarciu mostu w Bojadłach, dostrzegamy znaczny napływ turystów z Zielonej Góry. Dawniej preferowali oni inne jeziora na terenie naszego regionu. W chwili obecnej jednak skrócenie czasu podróży dzięki nowemu mostowi sprawia, że jeśli tylko pogoda na to pozwala, co weekend nasze miasto gęsto zaludniają turyści – mówi Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.