Zielona Góra wprowadza modyfikacje w budżecie – dotyczy to zadań inwestycyjnych i energii odnawialnej

Podczas wtorkowego posiedzenia rady miejskiej Zielonej Góry, które odbyło się 4 czerwca, podjęto dyskusję na temat dwóch kwestii związanych z modyfikacją planu zadań inwestycyjnych. Jedno z nich dotyczących budowy zachodniej obwodnicy miasta, a drugie dotyczyło montażu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynami energii służącymi do zasilania komunikacji publicznej.

Paweł Tonder, pełniący funkcję wiceprezydenta Zielonej Góry, wyjaśnił, że mimo tych zmian, wszystkie zadania będą nadal realizowane. Zmiany te będą polegać na usunięciu z budżetu tzw. „wirtualnych pieniędzy”. W kontekście zachodniej obwodnicy miasta, wartość tej korekty wynosi ponad 5 milionów złotych.

Odnosząc się natomiast do instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii służących do zasilania komunikacji publicznej, korekta planu budżetowego objęła kwotę rzędu 17 milionów złotych.