Zamknięcie wiaduktu w Zielonej Górze z powodu pęknięć – mieszkańcy w stanie niepewności

Przez ostatnią niedzielę wieczorem, mieszkańcy Zielonej Góry doświadczyli niespodziewanego zamknięcia jednego z kluczowych punktów komunikacyjnych miasta. Władze lokalne oraz policja potwierdziły, że wiadukt na ulicy Zjednoczenia został chwilowo zamknięty z powodu zaobserwowanych pęknięć. Na obecnym etapie, niestety nie jest jeszcze jasne, czy te pęknięcia stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Podczas rutynowej niedzielnej jazdy po ulicy Zjednoczenia, jeden z kierowców zauważył niepokojące pęknięcia na powierzchni wiaduktu. Bezpośrednio po tym odkryciu, około godziny 19:00, Policja podjęła decyzję o tymczasowym zamknięciu tej części infrastruktury drogowej. Informacja ta została natychmiast przekazana mieszkańcom miasta, którzy zostali wezwani do objazdu tego rejonu.

Pozostaje wiele pytań dotyczących skali problemu. Nie ma na tę chwilę wiarygodnych danych dotyczących wielkości pęknięć, ani też nie jest możliwe oszacowanie, na jak długo wiadukt pozostanie zamknięty. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni i czekają na dalsze informacje w tej sprawie.