Zakończenie obchodów podwójnego jubileuszu Zielonej Góry

W Zielonej Górze dobiegają końca uroczystości związane z podwójnym jubileuszem miasta. Cieszyliśmy się nimi od czasu ostatniego Winobrania i oznaczali one okres pełen różnego rodzaju wydarzeń, takich jak koncerty, wystawy czy spotkania, które łączyło jedno unikalne hasło.

Profesor Czesław Osękowski, który jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego miał kluczowy udział w organizacji świętowania 800-700-lecia Zielonej Góry, wspomina, że w ubiegłym roku głównym punktem obchodów było 800-lecie powstania miasta. Natomiast w tym roku skupiono się na obchodach 700-lecia nadania Zielonej Górze praw miejskich. Według profesora, połączenie tych dwóch jubileuszów w jeden projekt okazało się strzałem w dziesiątkę.

Ale to nie tylko Komitet miał wkład w przygotowanie rocznego programu wydarzeń. Miasto zdecydowało się dofinansować cykl 26 inicjatyw, które zaprojektowali mieszkańcy Zielonej Góry. Na ten cel przeznaczono milion złotych.