Zaginione osoby i próby ich odnalezienia – codzienna misja zielonogórskiej policji

W przypadku wszelkiego rodzaju zgłoszeń dotyczących zaginięć osób, policjanci traktują te sprawy wyjątkowo poważnie. Szczególną uwagę przykładają do sytuacji, gdy zaginą dzieci czy młodzież. W ostatnim okresie, funkcjonariusze z Zielonej Góry prowadzili tego typu operacje, które dzięki ich doświadczeniu i zdolności analizy sytuacji, skutkowały odnalezieniem zaginionych nieletnich.

Poszukiwanie osób zaginionych to jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi mogą się spotkać policjanci podczas swojej codziennej służby. Kiedy zgłaszane jest zaginięcie dziecka, staje się to kwestią priorytetową. Taki alarm oznacza mobilizację całej jednostki Policji i obowiązek stawienia się wszystkich funkcjonariuszy na służbie. Do działań włączane są różne źródła informacji, nowoczesne technologie oraz psy tropiące. Komenda w Zielonej Górze często współpracuje w takich sytuacjach z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarogniewic. Każdego roku, policja otrzymuje dziesiątki zgłoszeń dotyczących osób cierpiących na zaburzenia pamięci czy takich, które w akcie desperacji mogą podjąć próbę samobójczą.

W codziennych obowiązkach policjantów różnych pionów pracy, takich jak prewencja, ruch drogowy czy dzielnicowi, znajduje się zatrzymywanie osób poszukiwanych. Gdy wymaga tego sytuacja, komendant wydaje rozkaz alarmowy dla jednostki, co oznacza zaangażowanie wielu funkcjonariuszy, w tym tych po służbie. Kluczową rolę pełnią wtedy policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej w Zielonej Górze, którzy są częścią Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób i rocznie prowadzą nawet kilkaset takich spraw.