Wsparcie finansowe z magistratu dla miejskich Rodzinnych Ogródków Działkowych

Urząd miasta przyznał prawie 400 tysięcy złotych na wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych położonych w granicach miasta. Cele związane z tym dofinansowaniem obejmują umożliwienie właścicielom działek pokrycia kosztów związanych z pierwszoplanowymi potrzebami, takimi jak odnowienie infrastruktury.

W ratuszu odbyła się dzisiaj narada z udziałem hodowców działkowych, podczas której omówiono kluczowe sprawy dotyczące ogrodów miejskich.

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, podkreśla znaczenie tego wsparcia, wskazując na liczbę osób potrzebujących takiej pomocy.

Marian Pasiński, prezes okręgu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Zielonej Górze, wyraził swoją wdzięczność za otrzymane dofinansowanie.