Sytuacja na ulicy Zakładowej w Przylepie – osiemnasta doba działań strażaków

W ciągu ostatnich osiemnastu dni, strażacy niezmordowanie walczą z pożarem i jego skutkami na ulicy Zakładowej w Przylepie. Po upływie tego czasu, nadszedł moment na zsumowanie dotychczasowych działań. Początkowe dni poświęcono na aktywne gaszenie ognia, a następnie przystąpiono do zabezpieczania miejsca zdarzenia przed potencjalnym ryzykiem ponownego wybuchu pożaru. Dodatkowo, od początku trwania operacji, monitorowano jakość powietrza, co miało zapewnić bezpieczne warunki pracy dla strażaków, innych służb ratowniczych oraz lokalnej ludności.

Jednak to nie koniec obowiązków, jakie spadły na barki strażaków. Od początku stanęli oni również w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Pracując ramię w ramię z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, strażacy starali się zapobiegać przenikania substancji gaśniczych poza wyznaczoną strefę zagrożenia. Obecnie trwają prace nad usuwaniem tych substancji – woda i inne użyte materiały są pompowane i pod ścisłą kontrolą odprowadzane do miejsc przewidzianych do ich utylizacji.