Bardzo dobre wiadomości dla działkowców z Zielonej Góry

Prezydent ROD Puchalskiego z Zielonej Góry przekazał, że warzywa i owoce uprawiane na działkach są całkowicie zdrowe do spożycia, co potwierdziły przeprowadzone badania. Działkowcy sami zlecili te analizy, które przyniosły zaskakująco pozytywne rezultaty. Prezes był zdumiony wynikami, ponieważ nie tylko produkty nie były skażone, ale także stężenie metali ciężkich było znacznie niższe od wartości dopuszczalnych określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

Nie tylko działkowcy postanowili przetestować swoje uprawy. Urząd Miasta Zielona Góra również wysłał próbki gleby i płodów rolnych do specjalistycznej firmy, które zostały zebrane z obszarów w różnej odległości od miejsca pożaru.

Analizy tych próbek będzie przeprowadzać firma J.S. Hamilton, która posiada wiele lat doświadczenia oraz odpowiednie certyfikaty i akredytacje. To gwarantuje rzetelność i profesjonalizm procesu badawczego.