43 miliony złotych na likwidację problemu z niebezpiecznymi odpadami w Przylepie

Miejscowość Przylep wkrótce otrzyma pomoc w walce z problemem palących się niebezpiecznych odpadów. Do wsparcia tego przedsięwzięcia rząd przeznaczył kwotę 43 milionów złotych. Na spotkaniu zorganizowanym w Zielonej Górze, które miało na celu omówienie tej kwestii, pojawili się między innymi reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W rozmowach uczestniczył także Dariusz Lesicki, pełniący funkcję wiceprezydenta. W trakcie swojego wystąpienia w audycji radiowej „Prezydent na 96 FM”, wyraził wdzięczność wobec rządu za udzielone wsparcie. Podkreślił, że to jest dowód na to, jak państwo potrafi się zmobilizować, aby pokonać problemy natury formalnej. Jako przykład przeciwnego działania podał Zgierz, gdzie od czasu pożaru w 2018 roku, nie udało się uporać z problemem.

Dla realizacji projektu likwidacji miasto zabezpieczyło w swoim budżecie dodatkowe 12 milionów złotych. Umowa dotycząca realizacji tych działań ma zostać zawarta z wykonawcą jeszcze w bieżącym miesiącu.

Zgodnie z założeniami umowy, czas na usunięcie skutków pożaru został oszacowany na około 8 miesięcy. Do współpracy zostaną zaangażowane firmy specjalizujące się w usługach wydobywczych. Odpady, które nie będą mogły zostać przetworzone, trafią do Konina.