Studencki Parlament zaprasza świeżych studentów na imprezę integracyjną

Był to wydarzenie pełne radości i zabawy, które trwało do późna w nocy. Studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie tylko ci rozpoczynający swoją edukacyjną przygodę, bawili się na tzw. otrzęsinach. Głównym celem tego wydarzenia było przywitanie nowych członków społeczności akademickiej największej uczelni w regionie Lubuskim oraz promowanie integracji między wszystkimi studentami.

Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marcin Łukasiewicz, podkreśla wagę tej inicjatywy. Jego zdaniem, Parlament Studencki stara się zapewnić, aby wszyscy studenci, którzy rozpoczęli swoją naukę na tej uczelni w obecnym roku akademickim, czuli się zaakceptowani i komfortowo wśród nowego towarzystwa. Stąd wynika idea organizacji takiej formy integracji jak otrzęsiny.