Zmodernizowana sterylizatornia w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zwiększy liczbę możliwych operacji

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przeprowadził modernizację swojej sterylizatorni, na którą wydał ponad 4 miliony złotych. Inwestycja ta umożliwi szpitalowi przeprowadzanie większej liczby zabiegów i operacji. W ciągu ostatnich lat notuje się bowiem ciągły wzrost liczby pacjentów, co sprawia, że taka modernizacja była konieczna.

Prace remontowe były trudne, gdyż nie można było zatrzymać działania sterylizatorni na czas prowadzenia prac. To stanowiło duże wyzwanie zarówno dla personelu szpitala, jak i dla ekipy remontowej. Musieli oni bowiem intensywnie współpracować, aby prace przebiegły sprawnie i bez zakłócania funkcjonowania tej kluczowej części szpitala.

Paweł Urbański, kierownik działu inwestycji i remontów oraz główny specjalista ds. rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, podkreśla, że modernizacja sterylizatorni była jednym z najtrudniejszych projektów realizowanych przez placówkę. Jednak pomimo wyzwań, zespół poradził sobie z nimi, co pozwoli szpitalowi na lepszą obsługę rosnącej liczby pacjentów.