Przemek Szczotko: Muzyczna dusza Zielonej Góry

Przemek Szczotko, zasłużony artysta z Zielonej Góry, zachęcał publiczność zebraną na koncercie przy ratuszu do czerpania inspiracji i wiedzy z Pisma Świętego, traktując to jako drogę do poznania osobistych możliwości i sensu życia. Swoje przesłanie artysta przekazał podczas niedzielnego recitalu, który został zorganizowany po zakończeniu mszy świętej odprawionej w miejscowej konkatedrze. Msza ta była dedykowana winiarzom oraz wszystkim uczestnikom obchodów lokalnego święta.

Artysta o wielu talentach, Przemek Szczotko jest nie tylko muzykiem, ale również kompozytorem i autorem tekstów. Na swoim koncie ma wiele występów, a ten konkretny był częścią uroczystości ku czci św. Urbana – duchowego opiekuna miasta Zielona Góra. Sam artysta podkreślał ten fakt podczas komunikacji o wydarzeniu w mediach społecznościowych.

Przemek Szczotko wyraził swoją radość z możliwości występu na tak ważnym dla niego wydarzeniu. Potwierdził swoje zdecydowane oddanie św. Urbanowi, patronowi miasta, którego uważa za swojego opiekuna i przewodnika. Zapewnił, że to św. Urban jest tym, komu powierza sprawy swoje i innych mieszkańców Zielonej Góry, a nie Bachus – bóg wina i winnic w mitologii rzymskiej.

Więcej informacji na temat Przemka Szczotki, jego twórczości oraz wartości, którymi kieruje się w życiu, można znaleźć na portalu artysty.