Kanonik Andrzej Ignatowicz ma plan na obniżenie kosztów ogrzewania w parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze

Pastor parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze, kanonik Andrzej Ignatowicz, pragnie zredukować wydatki związane z ogrzewaniem kościoła oraz plebanii. Poszukuje on nowych rozwiązań, które pozwolą na realizację tego celu, ponieważ poprzednia inwestycja sprzed kilkunastu lat nie spełnia już oczekiwań w obliczu łagodniejszych zim i zmieniających się cen energii.

Parafia Ducha Świętego w Zielonej Górze niedawno przeprowadziła wymianę jesionowych belek pod dzwonami na dębowe w ozdobnej wieży kościelnej. Teraz jednak ks. Ignatowicz skupia się na innym projekcie. Jak podkreśla, są to przedsięwzięcia, które czekają na niego jako proboszcza i stanowią obowiązek względem członków parafii. Chodzi tu przede wszystkim o system ogrzewania budynków kościelnych – kościół dysponuje 5 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a plebania 1600. W przeszłości udało się już obniżyć koszty dzięki inwestycji sfinansowanej ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kanonik Ignatowicz zwrócił się do instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska, pytając o możliwość uzyskania refundacji dla projektu termomodernizacji ze środków unijnych. Posiadając 6,6 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i dwie kotłownie, proboszcz został zachęcony do napisania projektu dotyczącego tej sprawy. Wykorzystując pomocy osób posiadających wiedzę w tym zakresie, kanonik Ignatowicz opracował projekt, który przewidywał koszty rzędu kilku milionów. Mimo początkowych wątpliwości, otrzymał informację o przyznaniu funduszy na realizację inwestycji. Prace ruszyły w 2010 roku i oficjalnie zakończyły się w 2013 roku.