Protest rolników: Społeczna mobilizacja na przejściu granicznym w Świecku

Znajdujący się w pełni rozwoju protest rolniczy na terenie przejścia granicznego w Świecku toczy się niezmiennie. Organizacja wydarzenia, zdaniem organizatorów, została przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Ustawiły one pojazdy agrotechniczne w taki sposób, aby droga nie była całkowicie zablokowana, zapewniając przy tym korytarz dla pojazdów o szczególnych uprawnieniach.

W ramach odpowiedzialności za prawidłowy przebieg protestu, pewna grupa osób ma za zadanie monitorować treści zawarte na banerach oraz zachowanie protestujących. Strategia ta ma na celu unikanie nieprzewidywalnych wydarzeń i ewentualnych prowokacji podczas trwania manifestacji.

– Ogromną radość przynosi nam fakt, że tak wielu rolników postanowiło dołączyć do naszej demonstracji tutaj, na przejściu granicznym w Świecku – podkreśla Artur Koncik, pełniący rolę głównego organizatora protestu.

Szczepan Wójcik, pracownik Instytutu Gospodarki Rolnej i członek komitetu organizacyjnego protestu, zwraca uwagę na to, że wydarzenie to zyskało międzynarodowy charakter. W protestach biorą bowiem udział nie tylko rolnicy z Polski, ale również z Niemiec, a także reprezentanci innych związków zawodowych.