Proboszcz Ks. Piotr Bortnik wprowadza Niedziele Wspólnot, aby ożywić parafię

Inicjatywa nawiązująca do duszpasterskiego programu Kościoła została zapoczątkowana przez ks. Piotra Bortnika, proboszcza parafii. Jak tłumaczy sam kapłan, jest to próba podkreślenia faktu, że Kościół żyje i dynamicznie działa. Inspiracją do tej inicjatywy były słowa kościelnego hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Począwszy od października, co druga niedziela miesiąca (chociaż są drobne wyjątki) w parafii św. Jadwigi Śląskiej, podczas Mszy świętej prezentacje różnych grup parafialnych stają się integralną częścią ceremonii. Te pokazy mają na celu pokazanie, że parafia jest żywa i aktywna dzięki swoim wspólnotom.

Ks. Bortnik podkreśla, że zainicjowanie tej idei przyszło mu do głowy na początku nowego roku szkolnego, dokonując jednocześnie pewnego rodzaju bilansu swojego pierwszego roku jako proboszcza. Chciał przypomnieć swojej społeczności parafialnej o istnieniu i charyzmatach różnych wspólnot – czym się zajmują, kiedy się spotykają, jak działają i, co ważne, że są otwarte na przyjmowanie nowych członków. Zaznacza jednak, że takie zaproszenie powinno zostać przedstawione w sposób szczególny, nie tylko jako jedno z wielu ogłoszeń parafialnych.

Ks. Bortnik uważa, że takie podejście, pokazujące parafię „od środka”, wzbogaca całą społeczność i jest jednocześnie zaproszeniem do dalszego rozwoju parafii.