Prezydent Janusz Kubicki zapewnia o inwestycjach w infrastrukturę drogową planowanych na 2024 rok

Janusz Kubicki, prezydent miasta, niedawno zdradził, że przyszłoroczny budżet zawiera środki przeznaczone na realizację dwóch kluczowych projektów infrastrukturalnych. Są to budowa obwodnicy zachodniej i drugi etap Trasy Aglomeracyjnej. W najbliższym czasie rozpisane mają zostać konkursy ofertowe na te istotne dla komunikacji miejskiej inwestycje. Kluczowe pytanie, które pojawia się w tym kontekście, brzmi: kiedy będziemy mieli okazję skorzystać z tych nowych dróg?

Od wielu lat prezydent podkreśla znaczenie rozbudowy sieci drogowej dla rozwoju miasta, choć ta koncepcja nie jest akceptowana przez wszystkich mieszkańców. Jak mówi Janusz Kubicki, bez ciągłego ulepszania infrastruktury komunikacyjnej nie można mówić o realnym rozwoju miejskim. Jego zdaniem, liczba pojazdów poruszających się po drogach miasta rośnie z roku na rok. Bez podejmowania nowych inwestycji, mieszkańcy miasta mogliby się znaleźć w sytuacji permanentnych, gigantycznych korków.

Przez lata gospodarz miasta przypominał, że mimo licznych protestów udało się zrealizować kilka ważnych projektów drogowych. Wśród nich można wymienić budowę arterii komunikacyjnej przez Park Piastowski, połączenie osiedla Pomorskiego z trasą S3 oraz realizację obwodnicy południowej. Teraz nadszedł czas na kolejną ważną inwestycję – obwodnicę zachodnią.