Spadek liczby studentów w regionie Lubuskim – analiza Urzędu Statystycznego

Region Lubuski odnotowuje spadek liczby akademików. Z informacji podanych przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wynika, iż w ciągu ostatnich 8 lat liczba studentów zmniejszyła się aż o niemal 32%. Urząd ujawnił również najbardziej pożądane obszary kształcenia.

Co roku w listopadzie świętujemy Międzynarodowy Dzień Studenta. W związku z tym Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przedstawił aktualne dane dotyczące liczby studentów z naszego regionu.

Zgodnie z danymi z poprzedniego roku akademickiego, w Lubuskim studiuje ponad 11 tysięcy osób, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Jednakże, ta liczba jest znacznie mniejsza niż w przeszłości.

Analizując dane z ostatnich 8 lat, zauważamy, że liczba studentów spadła o prawie 32%. Biorąc pod uwagę rok akademicki 2014-2015, liczba uczących się wówczas wynosiła ponad 16 tysięcy. Tak drastyczny spadek jest bezpośrednio powiązany ze spadkiem populacji w naszym regionie.

Efekty tego zjawiska są widoczne na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie liczba studentów spadła z 13 tysięcy w 2014 roku do 9,5 tysiąca obecnie. To oznacza, że liczba studentów zmniejszyła się o 3,5 tysiąca.

Na odwrót prezentuje się sytuacja w Gorzowie, gdzie według informacji ze strony Akademii im. Jakuba z Paradyża, liczba studentów utrzymuje się na stałym poziomie. Co więcej, niektóre kierunki studiów cieszą się tam szczególnym zainteresowaniem.