Pragnienia mieszkańców na przyszłoroczny budżet miasta

W miesiącach październikowym i listopadowym prezydent naszego miasta zaczyna pracować nad budżetem na następny rok. To okazja, kiedy zawsze zwracamy się do mieszkańców z prośbą o podzielenie się ich myślami na temat tego, co powinno być uwzględnione w tym istotnym dokumencie. Ciekawi nas, jakie są ich oczekiwania i aspiracje.

Aldona Werka z nieukrywaną radością obserwuje liczne inwestycje realizowane w mieście oraz te zaplanowane na przyszłość. W swojej wypowiedzi wyraża nadzieję, że budżet na przyszły rok również zostanie scharakteryzowany jako inwestycyjny. Przyznaje, że wszelkie planowane projekty są niezbędne dla miasta, jednak ma jeszcze kilka sugestii. Najważniejsza dla niej jest większe wsparcie dla zdrowia mieszkańców – nie tylko poprzez programy profilaktyczne, ale również pomoc dla szpitala, np. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Jak twierdzi, mieszkańcy Zielonej Góry często muszą udawać się do Gorzowa lub innych ośrodków, aby skorzystać z pewnych badań czy operacji, które nie są dostępne lokalnie.

Wielu mieszkańców podnosi również kwestię budżetu obywatelskiego, który powinien powrócić. Zdaniem Krzysztofa Leszczyńskiego, istotne jest, aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się inwestycje zaplanowane już wcześniej. Przywołuje tu przykłady modernizacji Górki Tatrzańskiej, remontu amfiteatru czy budowy lodowiska. Leszczyński podkreśla, że pewnie dużo pracy i środków zostało już włożone w ekspertyzy i inne dokumenty, dlatego nie należy rezygnować z tych planów. Najprawdopodobniej wszystko będzie zależało od zdobycia funduszy zewnętrznych, jednak nie można zapominać o tych przedsięwzięciach.

Mieszkańcy Zielonej Góry mają wiele marzeń na przyszły rok. Wśród nich pojawiają się pomysły na kolejne tężnie, siłownie na świeżym powietrzu, zadaszone miejsca do rekreacji, centrum przesiadkowe PKP/PKS, rozbudowę basenu o część zewnętrzną, nowe stacje i ścieżki rowerowe, więcej tablic elektronicznych na przystankach MZK oraz remonty dróg i chodników.