Planowane usprawnienia w zielonogórskim systemie komunikacji miejskiej: dodatkowe przystanki i minibusy

Miejski Zakład Komunikacji (MZK) w Zielonej Górze jest w trakcie formułowania nowych strategii, które mają na celu poprawę dostępności transportu miejskiego dla mieszkańców. Wśród planowanych zmian, które są obecnie omawiane z lokalnymi władzami oraz z zarządem Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze, znajduje się pomysł wprowadzenia dodatkowych przystanków autobusowych w pobliżu placówki medycznej. Celem tych zmian jest ułatwienie korzystania z komunikacji miejskiej dla pacjentów szpitala oraz seniorów.

Jacek Newelski, który kieruje działem przewozów MZK Zielona Góra, wyjaśnia, że plan wprowadzenia miejskich autobusów do obsługi szpitala jest na etapie pierwotnego projektowania. – Naszym celem jest stworzenie jak najbardziej efektywnego rozwiązania, które umożliwi skrócenie trasy do szpitala dla mieszkańców korzystających obecnie z przystanków przy ulicach Waryńskiego i Podgórnej – dodaje.

Według obecnej koncepcji, plany te zakładają wykorzystanie minibusów, które obecnie obsługują linię 101. To właśnie te pojazdy będą miały za zadanie przewożenie mieszkańców miasta bezpośrednio do kluczowych instytucji publicznych oraz osiedli odległych od głównych dróg. Jacek Newelski zapowiada, że miasto planuje zakup trzech dodatkowych minibusów marki Karsan w celu wsparcia tego projektu. – Spodziewamy się dostarczenia tych dodatkowych pojazdów w przyszłym roku. Obecnie w pobliżu szpitala prowadzone są prace drogowe, a po ich zakończeniu planowane jest utworzenie dwóch nowych przystanków – dodaje.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Miasta Zielona Góra, kwestia wprowadzenia tych zmian była przedmiotem dyskusji pomiędzy prezydentem Marcinem Pabierowskim a prezesem szpitala, Markiem Działoszyńskim podczas kampanii prezydenckiej. Plany zostały teraz oficjalnie potwierdzone i Prezydent Pabierowski wyraził nadzieję, że zmiany zostaną wprowadzone jak najszybciej, aby przynieść korzyści mieszkańcom, umożliwiając autobusom kursowanie w obrębie terenu szpitala.