Odpowiedzialność karna nieletnich – dydaktyczne spotkanie z policją w Zielonej Górze

W dniu wczorajszym, na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze odbyło się wyjątkowe spotkanie edukacyjne. Zielonogórscy funkcjonariusze policji, za pośrednictwem specjalnie zorganizowanego apelu dla uczniów, podjęli temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz wyjaśnili zagadnienie demoralizacji.

Policjanci spotkali się na forum szkolnym z młodzieżą technikum, aby nawiązać dyskusję na temat konsekwencji prawnych wynikających z niedozwolonych zachowań. Szczególnie podkreślali kwestię odpowiedzialności karnej młodzieży i omówili różne formy demoralizacji.

Z niewątpliwym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali informacji dotyczących prawa. Dowiedzieli się między innymi, że w wieku od 13 do 17 lat mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa lub wykroczenia. W takiej sytuacji ich sprawa trafia do sądu rejonowego, a dokładniej do sędziego wydziału rodzinnego i nieletnich. Ten ostatni ma możliwość zastosowania środków wychowawczych lub poprawczych wobec nieletniego sprawcy.

Zielonogórscy policjanci zwrócili także uwagę na fakt, że po ukończeniu 17 roku życia młodzież odpowiada za swoje czyny na równi z dorosłymi. Dodatkowo podkreślili, że w przypadku popełnienia poważnego przestępstwa, takiego jak zabójstwo, nieletni może być sądzony jak dorosły już od 15 roku życia.