Nowo wybrana Rada Miasta Zielona Góra planuje pierwsze robocze spotkanie na koniec maja

Punktem kulminacyjnym końca maja tego roku będzie inauguracyjne, robocze zgromadzenie członków Rady Miasta Zielona Góra, którzy zostali niedawno wybrani. To pierwsze oficjalne spotkanie przewidziane jest dla nowo ustanowionego składu rady.

Przytoczmy fakt z historii niedawnego okresu – mieszkańcy Zielonej Góry podczas wyborów samorządowych przeprowadzonych w kwietniu zdecydowali, że w miejskiej radzie ich prawo będzie reprezentowane przez 14 radnych należących do Koalicji Obywatelskiej. Jest to największa grupa reprezentatywna. W Racie Miasta znajdą się również po pięć osób reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Zielona Razem.

W dzisiejszej „Rozmowie o godzinie 9.00”, Paweł Wysocki – przedstawiciel klubu Zielona Razem, wyjaśniał, że pomimo niewielkiej liczby zdobytych mandatów, klub nadal ma zamiar intensywnie pracować na rzecz dobra miasta. Wyraził również optymistyczne oczekiwania co do efektywnej współpracy z prezydentem Zielonej Góry – Marcinem Pabierowskim.

Paweł Wysocki zapowiadając współpracę, zwrócił również uwagę na aspekt związany z obecną rozbudową miejscowego schroniska dla zwierząt bezdomnych, które mieści się przy ulicy Szwajcarskiej w Zielonej Górze.

Szacuje się, że następne zebranie członków Rady Miasta Zielona Góra odbędzie się najprawdopodobniej 28. maja bieżącego roku.