Modernizacja schroniska dla zwierząt wstrzymana przez protesty mieszkańców

Wkrótce rozpocznie się realizacja istotnej inwestycji w mieście, która dotyczy odnowienia schroniska dla bezpańskich zwierząt. Przetarg został już zakończony i niebawem mają ruszyć prace. Mimo to, dalsza rozbudowa obiektu, obejmująca budowę kociarni, napotyka na pewne trudności.

W toku procesu rozbudowy pojawiły się bowiem sprzeciwy ze strony niektórych mieszkańców, o których wcześniej wspomniano w Radiu Index. Ci ludzie wyrażają swoje niezadowolenie z powodu planowanej lokalizacji kociarni w niedalekiej odległości od ich domów. W związku z zaistniałą sytuacją, sprawę przekazano do rozpatrzenia wojewodzie, a następnie skierowano do sądu.

Odnosząc się do tej kwestii, radny „Zielonej Razem”, Paweł Wysocki, wyjaśnia, że przepisy są niejednoznaczne i istnieją różnorodne orzeczenia sądowe dotyczące tego tematu. Problemem jest wymóg odległości 150 metrów pomiędzy schroniskiem a najbliższym budynkiem mieszkalnym. Projekt kociarni był opracowywany oddzielnie i uzyskał zgodę na budowę, jednak został zaskarżony do wojewody. Sprawa trafiła później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a obecnie oczekuje na rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Władze lokalne nie zamierzają ustępować w tej sprawie i uparcie dążą do realizacji inwestycji.