Kwestionowana jakość modernizacji linii kolejowej nr 358 – Zielona Góra-Poznań: PKP PLK wykrywa nieprawidłowości

Spółka PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK) natknęła się na szereg anomalii i nieprawidłowości na niedawno odnowionej linii kolejowej nr 358. Ta linia, która rozciąga się od Zielonej Góry do Zbąszynka i dalej aż do Poznania, przeszła proces modernizacji, który niestety został znacznie opóźniony. Opóźnienia te jednak nie posłużyły jako czas na poprawę jakości wykonanych prac. Nieprawidłowości, o których mówi PLK dotyczą między innymi problemów z przejazdami kolejowo-drogowymi oraz wad związanych z mostem w pobliżu Babimostu. Firma jest zdeterminowana do wezwania wykonawcy do naprawy wszystkich usterki.

Komunikat spółki PKP PLK podkreśla, że dla firmy najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznych podróży dla swoich pasażerów. Ze względu na to, spółka nie może zaakceptować niewłaściwej realizacji prac przez wykonawcę podczas modernizacji linii nr 358, prowadzącej od Czerwieńska do Zbąszynka. Prace zakończyły się w ubiegłym roku, ale niestety nie bez opóźnień, które trwały wiele miesięcy. Na dodatek, niedbałość wykonawcy doprowadziła do kradzieży 23 kilometrów sieci trakcyjnej w trakcie prowadzenia prac. Mimo to, spółka PKP PLK zapewnia, że wszystkie wykryte błędy i nieprawidłowości będą skorygowane.

Podczas monitoringu 43-kilometrowego odcinka linii nr 358, zarządca infrastruktury kolejowej zidentyfikował konkretne usterki, które wystąpiły. Te nieprawidłowości są teraz głównym priorytetem dla spółki do naprawienia, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżujących.