Kierowcy narzekają na korki samochodowe w mieście z powodu remontu wiaduktu

Po raz kolejny kierowcy narzekają, że miasto jest zbyt mocno zakorkowane i po prostu mało przejezdne. Tym razem powodem takiego a nie innego stanu rzeczy jest remont wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. Od poniedziałku, dnia 3 kwietnia obowiązuje tam ruch jednostronny. Warto dodać, że z kolei w dniach 15 i 16 kwietnia wiadukt zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Utrudnienia drogowe z powodu remontu wiaduktu

Od 3 kwietnia do 7 kwietnia na wiadukcie przy ulicy Zjednoczenia będzie obowiązywał ruch jednostronny. Oczywiście z powodu tej sytuacji, Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miasta w Zielonej Górze już wcześniej zaplanował i przygotował specjalne drogi objazdowe. W wielu miejscach pojawiły się mapki, które mają pomóc kierowcom odnaleźć się w tej trudnej logistycznie sytuacji. Objazd odbywa się głównie przez ulicę Batorego, jednak ulica ta jest na tyle wąska, że kierowcy i tak stoją tam w korkach, ponieważ ulica ta nie jest przygotowana na przejazd tylu samochodów jednocześnie.

Przypomnijmy, że remont ulicy Zjednoczenia oraz wiaduktu początkowo zakładał m.in. wymianę nawierzchni, stworzenie rowerowych ścieżek, wymianę starej kanalizy deszczowej na nową, czy też montaż nowego oświetlenia. Gdy rozpoczęto prace przy wiadukcie stwierdzono, że znajduje się on w złym stanie technicznym. Po przeprowadzeniu kolejnych ekspertyz podjęto decyzję o jego wyburzeniu i zbudowaniu nowego wiaduktu.