Fundacja Widzimy Inaczej: W poszukiwaniu standardów ułatwiających dostęp do kultury dla osób niewidomych i niedowidzących

Organizacja non-profit o nazwie Fundacja Widzimy Inaczej stawia sobie za cel ułatwienie dostępu do sztuki i kultury dla wszystkich osób, bez względu na ich ograniczenia. Szczególnie koncentruje się na zapewnieniu możliwości dla osób z dysfunkcjami wzroku, niedowidzących i niewidzących. Działania te zostały podjęte w ramach spotkania, które odbyło się 31 stycznia w Planetarium Wenus, zlokalizowanym w Zielonej Górze.

Fundacja Widzimy Inaczej działa na terenie całego kraju, odwiedzając różne instytucje kulturalne. Wszystko po to, aby opracować zestaw standardów i zasad, które znacznie ułatwią osobom z problemami ze wzrokiem pełne doświadczenie sztuki. Celem tego projektu nie jest dyskusja o potrzebie dostępności dla wszystkich – to jest już oczywiste – lecz zastanowienie się nad formą, w jakiej powinna ona być zapewniona.

Jednym z proponowanych przez fundację rozwiązań są modele 3D, które można dotykać. Dzięki temu osoby niewidome mogą oceniać różne aspekty tych modeli, takie jak wielkość, kolorystykę czy fakturę. To wszystko ma na celu zapewnić im pełne wrażenia estetyczne i umożliwić głębsze zrozumienie prezentowanych dzieł sztuki.