Coraz więcej placówek przechodzi na nauczanie zdalne. Sprawdź które!

W związku ze wzrostem zachorowań wprowadzono nauczanie hybrydowe w szkołach średnich oraz uczelniach wyższych. Niektóre szkoły z powodu przypadków koronawirusa zdecydowały się na naukę całkowicie zdalną. Wiadomo już, w których zielonogórskich placówkach weszły tego typu rozwiązania.

Szkoły gdzie częściowo wprowadzono naukę zdalną

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy już rozpoczął nauczanie jednej z klas hybrydowo w związku z zachorowaniami na koronawirusa. W podobnej sytuacji jest jedna z klas w V Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze, gdzie tylko ta klasa ma nauczanie zdalne. W I LO w Zielonej Górze natomiast zdecydowano się na nauczanie hybrydowe. Jest to również związane z faktem, że w szkole pojawiła się sytuacja związana z zachorowaniem na COVID-19. Po kontakcie i uzyskaniem opinii pozytywnej od Powiatowej Stacji Epidemiologicznej szkoła zdecydowała się na przejście na naukę w trybie hybrydowym. Naukę w pełni zdalną będą miały wszystkie klasy drugie oraz niektóre trzecie, uczniowie klas pierwszych oraz klasy trzecie, które nie wchodzą w skład tych, które przejdą na naukę zdalną, będą uczyć się stacjonarnie w szkole. Jedna z nauczyciele w tym liceum bowiem uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Nauka w czasie rzeczywistym

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, Ewa Habich zapewnia, że lekcje online będą odbywały się w czasie rzeczywistym. Nauczyciel będzie w klasie, gdzie normalnie odbywać się będzie lekcja. Uczniowie będą mieli możliwość realnego udziału w zajęciach. Dodatkowo ci z uczniów, którzy będą mieli zajęcia w placówce będą musieli przestrzegac norm sanitarnych podobnie jak szkoła. Na naukę zdalną jednak tylko częściowo przechodzą również uczniowie Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

Przypadek COVID-19 w V LO

Nie tylko I LO boryka się z zakażeniem koronawirusem, wynik pozytywny uzyskała również jedna z nauczycielek V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Jednak jeszcze zanim wykonano test, była tydzień nieobecna w szkole, co z pewnością ograniczyło dalsze zachorowania, a wcześniej miała kontakt tylko ze swoją klasą. Tym samym nauka zdalna dotyczy tylko tej jednej klasy.