41. Pielgrzymka do Jasnej Góry: Przezwyciężamy słabości, stawiając kroki w łańcuchu wiary

Barbara Motykiewicz z dumą podkreśla, że mimo bólu i słabości, pielgrzymi nie tracą zapału, bowiem motywuje ich dążenie do celu. Uczestnicy pielgrzymki przy tym zgodnie twierdzą, że najważniejsze dla pomyślnej wędrówki jest odpowiednie przygotowanie duchowe oraz buty, które są już dobrze dopasowane do stóp. W tym roku z Zielonej Góry na Jasną Górę wyruszyło 268 pielgrzymów, którzy są dodatkowo wspierani przez obsługę trasy.

Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmi „Trwajmy w kościele”. Ks. Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, podczas mszy świętej inaugurującej pielgrzymkę poruszał temat ewoluującej twarzy Abrahama. Ks. Krzysztof Kocz, przewodnik pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, zwraca uwagę na to, że twarz, którą prezentują pielgrzymi na swojej drodze stanowi odbicie Kościoła, jaki widzą inni ludzie. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie sobie, jak wielką misję Kościół powierzył każdemu z nas – być swoistym przedstawicielem i obrazem Kościoła.

Ks. Adrian Put dodaje do tego kontekstu duchowej podróży, definiując pielgrzymkę jako drogę prowadzącą albo do miejsc konsekrowanych świętością, takich jak różne sanktuaria, albo do miejsc spotkań z ludźmi, które są ważne dla wiernych. Próbujemy nauczyć się przez cały czas trwania pielgrzymki, aby spotkania z tymi, którzy zapraszają nas oraz z tymi, do których zmierzamy były okazją do wzajemnego ubogacania.