Zielonogórski Uniwersytet nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Uniwersytet Zielonogórski podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z profesjonalistami od liczb, czyli dokładniej mówiąc, ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Właśnie w ten poniedziałek, list intencyjny na ten temat został formalnie podpisany. Zdaniem osób zarządzających naszą uczelnią wyższą, umowy takie jak ta, zawierane ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, otwierają drzwi dla tworzenia i rozwijania dalszego potencjału.

Takie stanowisko przedstawia prof. Justyna Patalas – Maliszewska, której obowiązki obejmują prorektorską rolę do spraw współpracy uniwersytetu z sektorem gospodarczym.

Współpraca ta przyniesie korzyści z obu stron – nasza młodzież akademicka będzie miała szansę na bezpośrednie zaangażowanie się w prawdziwą działalność finansową prowadzoną przez takie instytucje jak te, reprezentowane przez księgowych. Z drugiej strony jednak, naukowcy pracujący na uniwersytecie będą mogli skorzystać z możliwości do dialogu i wymiany doświadczeń, co pozwoli im lepiej zrozumieć problemy sektora gospodarczego i szukać rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces.