Zielona Góra: Prace modernizacyjne na skrzyżowaniach w ramach drugiego etapu ITS

Podczas poprzedniego roku, Zielona Góra zaszokowała mieszkańców wieloma modyfikacjami na istniejących skrzyżowaniach. Wszystkie te zmiany i nowe wytyczne dotyczące ruchu drogowego były częścią pierwszego etapu wdrażania inteligentnego systemu sterowania ruchem, znanego jako ITS. Miasto, nie spoczywając na laurach, zapowiada drugi etap prac.

Główne działania w ramach nadchodzącej fazy mają na celu przede wszystkim ulepszenie dwóch rond na Trasie Północnej. Właśnie tam najczęściej dochodzi do tworzenia się korków. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ujawnia, że główne wysiłki są skupione na rondzie Rady Europy przy CRS-ie oraz rondzie Stefana Batorego przy Auchan.

Proponowany pomysł zakłada przekształcenie obecnych skrzyżowań w ronda z sygnalizacją świetlną, posiadające centralną wyspę. Te nowe ronda będą podobne do Ronda PCK, ale znacznie większe. Staniszewski tłumaczy, że choć obszar na Trasie Północnej stopniowo jest zasiedlany, to nadal zachowuje duże możliwości do wykorzystania. Istnieje również potencjał do dodania dodatkowych pasów ruchu od środka ronda.

Staniszewski kontynuuje, mówiąc, że mają już wstępny plan. W ramach przygotowań do tych prac przeprowadzili pomiary ruchu na planowanych rondach. Wyniki pomiarów pozwolą im określić optymalną liczbę pasów na każdym dojeździe do skrzyżowania, ile powinno być ich na tarczy ronda oraz jak duża powinna być odległość między wlotem a wylotem z ronda.