Zapowiedź zmian organizacji ruchu związanych z Winobraniem

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centrum Biznesu, w związku z organizacją uroczystości winobraniowych, wprowadzane są pierwsze zamknięcia dróg i rozpoczynają się prace przygotowawcze do koncertów, targów oraz karnawału. Od tej chwili, parking znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i placu Powstańców Wielkopolskich jest niedostępny. Wyłączenie tego miejsca jest podyktowane koniecznością przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń na głównej scenie winobraniowej.

Podobne działania dotyczą parkingu przy Centrum Biznesu, który również od dzisiaj jest wyłączony. Jest to spowodowane pracami montażowymi oraz funkcjonowaniem parku atrakcji.

Jutro, na placu Teatralnym, gdzie zaplanowano lokalizację małej sceny Winobrania, rozpoczną się utrudnienia. Od środy będą wprowadzane kolejne ograniczenia, które będą obowiązywać w następnych dniach. 6 września, planowane jest zamknięcie placu Bohaterów oraz części ulic Kazimierza Wielkiego i Niepodległości, Kupieckiej i Ciesielskiej.

Na czas trwania wydarzeń związanych z Winobraniem, dostępne dla użytkowników będą parkingi samochodowe usytuowane w pobliżu miejsc imprez. Będą to miejsca parkingowe na placach przy Gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ulicach Ciesielskiej (częściowo), Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz Alei Niepodległości (od ulicy Bankowej do ulicy Ułańskiej). Dodatkowo, otwarty dla kierowców będzie wielopoziomowy parking znajdujący się przy Palmiarni.