Poprawa dostępu do komunikacji miejskiej dla mieszkańców zielonogórskiego osiedla Przyjaźni

Osiedle Przyjaźni w Zielonej Górze będzie teraz jeszcze bardziej dostępne dla komunikacji miejskiej, ponieważ linia autobusowa nr 17 rozszerza swój obszar działania, obejmując również to osiedle. Pasażerowie otrzymają transport bezpośrednio do głównego węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym. Autobusy na tej trasie będą operować z interwałem 40/50 minut.

Decyzję o uruchomieniu nowej trasy linii nr 17 od 2 września, zapewniającej lepszą dostępność do komunikacji dla mieszkańców osiedla Przyjaźni, ogłosili niedawno urzędnicy Zielonej Góry.

Robert Górski, radca miejski i promotor tej inicjatywy, wyjaśnia, że mieszkańcy ulic Francuskiej, Kraljevskiej, Budziszyńskiej i Węgierskiej korzystają teraz z linii autobusowej, która dostarczy ich bezpośrednio do ich domów. Wcześniej linia nr 17 obsługiwała jedynie ulicę Francuską, kończąc swój bieg na dużym parkingu za Polmozbytem i nie docierała do głębi osiedla Przyjaźni. To stanowiło problem dla mieszkańców tego jednego z największych osiedli w Zielonej Górze.

Prezydent miasta, Janusz Kubicki, podkreśla znaczenie efektywnej komunikacji miejskiej jako jednego z kluczowych priorytetów miasta. Zaznacza, że każdego dnia korzysta z niej ponad 70 tys. pasażerów i to właśnie z myślą o nich miasto modernizuje flotę autobusową. Zarząd reaguje na potrzeby mieszkańców, dodaje nowe linie i zwiększa ich częstotliwość. Dodatkowo podkreślił, że flota autobusowa miasta jest prawie całkowicie elektryfikowana, co stawia Zieloną Górę na czele kraju w tej dziedzinie.

W ramach nowych działań na osiedlu Przyjaźni powstało pięć nowych przystanków autobusowych: Francuska, Francuska – szkoła, os. Przyjaźni, Kraljevska i Budziszyńska. Nie będą one jednak tradycyjnymi przystankami z wiatami, ale miejscami oznaczonymi logo MZK i widocznym rozkładem jazdy.