Zaniepokojenie mieszkańców osiedla Czarkowo z powodu pogorszenia jakości wody z kranu

Na osiedlu Czarkowo, znajdującym się w sołectwie Łężyca na terenie Zielonej Góry, obserwuje się narastające niezadowolenie mieszkańców na temat jakości wody z kranu. Woda, której przejrzystość pozostawia wiele do życzenia i która ma nieprzyjemny zapach oraz smak chloru, jest powodem troski lokalnej społeczności. Mieszkańcy twierdzą, że jeszcze dwa tygodnie wcześniej, tzw. „kranówka” prezentowała o wiele lepszą jakość. Obecnie, niektórzy z nich wyrażają obawy co do bezpieczeństwa jej spożywania.

W rzeczywistości, doszło do zmian w dostarczaniu wody dla mieszkańców tej lokalizacji. Dotychczas, woda pochodziła z ujęcia głębinowego przy ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze. Teraz jednak, wodę dostarcza stacja uzdatniania wody w Zawadzie, gdzie musi ona być częściowo poddawana dezynfekcji. Przedstawiciele zielonogórskich wodociągów wyjaśniają, że decyzja o zmianie źródła zaopatrzenia była skutkiem licznych skarg mieszkańców odnośnie do obniżonego ciśnienia wody.

Monika Turzańska, reprezentująca zielonogórskie wodociągi, uspokaja jednak niezadowolonych mieszkańców. Zapewnia, że wkrótce zostanie przywrócone dostarczanie wody z poprzedniego źródła.