Zabezpieczenia przeciwpożarowe w lasach Lubuskiego pod nadzorem RDLP Zielona Góra

Lasy Lubuskiego, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Zielonej Górze, są obszarami o najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego w całej Polsce. Jest to jedyna taka sytuacja na terenie naszego kraju. W związku z tym, RDLP nieustannie pracuje nad podnoszeniem standardów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Intensyfikacja działań następuje w szczególności na wiosnę. Leśnicy monitorują teren leśny z wież obserwacyjnych, zwanych dostrzegalniami pożarowymi. Informacje na ten temat przekazuje Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W ramach działań ochronnych, każde nadleśnictwo dysponuje własnym pojazdem gaśniczym, obsługiwanym przez wykwalifikowany personel. RDLP korzysta również z usług czarterowych samolotów gaśniczych oraz utrzymuje ścisłą współpracę ze strażą pożarną. Dodatkowo, na terenie lasów znajdują się specjalne ujęcia wody oraz dojazdy pożarowe.

Jaki jest protokół postępowania, gdy dojdzie do wybuchu pożaru? Kluczowe jest natychmiastowe zgłoszenie sytuacji odpowiednim służbom. Należy przekazać wszystkie istotne informacje, takie jak lokalizacja, rozmiar pożaru i potencjalne zagrożenia. Ważne jest również ustalenie, czy w obszarze zagrożenia znajdują się osoby potrzebujące pomocy.