Wielka wystawa Binnale 2020

Od 15 października rusza Binnale 2020. Tegoroczne wydarzenie nosi nazwę “Powrót do przyszłości”. Czterotygodniowy program Binnale 2020 jest niezwykle bogaty i z pewnością każdy znajdzie na niej coś interesującego!

Skąd nazwa wydarzenia?

Dawniej w Zielonej Górze odbywały się dwie cykliczne wystawy: “Wystawy i Sympozjum Złotego Grona” oraz właśnie “Binnale Sztuki Nowe”. Ich obecność w latach 1963-1996 stanowi punkt wyjścia do rozważań nad powrotem do przyszłości. Nazwa wystawa może sugerować odbiorcy, że dana przeszłość już raz się wydarzyła, skoro teraz ma do niej powrócić. Te wizje przeszłości w przyszłości będą nakreślać artyści tworzący Binnale 2020.

Binnale 2020- jakie wydarzenia?

W tegoroczne wydarzenie tworzy kilkadziesiąt artystów i artystek, którzy związani są z nową czasowością. Przy tworzeniu swoich prac brali na warsztat obecnie towarzyszące nam wydarzenia społeczne, a następnie rekonstruowali ich obrazy przyszłości. Podjęli tematy masowych protestów, niszczenia pomników ludzi, których teraz rozlicza się z ich przeszłości. Dodatkowo przypominanie tych, o których już nikt nie pamięta czy ukazaniu nieodwracalnych konsekwencji zmian klimatycznych. Wystawa główna jest przygotowana dla zwiedzających w sali BWA oraz Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi Lubuskiej. Znajdują się na niej dzieła nie tylko tegorocznych artystów, ale także prace archiwalne, które razem tworzą niezwykłą kompozycję. Natomiast w Galerii Rektorat można zobaczyć pracę “Baseline” stworzoną przez zielonogórską artystkę Paulinę Komorowską-Birger. Ponadto w Fundacji Salony można zobaczyć akcję duetu Boba Group, zatytułowaną “Gęśnik”, która rozpoczyna tamtejszą wystawę.

Wystawa otwiera się 15 października, a na stronie www.biennalezielonagora.pl został opublikowany wirtualny przewodnik oprowadzający po wystawach. Dodatkowo można w nim znaleźć teksty uzupełniające dzieł.