Utrudnienia dla kierowców z powodu prac przy kąpielisku w Ochli

Ponownie zwracamy uwagę na temat, o którym wcześniej już informowaliśmy: budowa kąpieliska w Ochli przynosi ze sobą pewne utrudnienia dla kierowców. Prace budowlane w tej okolicy mogą poważnie wpłynąć na płynność ruchu drogowego.

Podczas realizacji tej inwestycji pojawiły się problemy dotyczące przepustowości zbiorników pomiędzy nowo powstającym kąpieliskiem a Dziką Ochlą. Dzięki wyjaśnieniom udzielonym przez Dariusza Lesickiego, wiceprezydenta Zielonej Góry, dowiadujemy się, że przepust pod drogą jest niedrożny i wymaga przebudowy. W dodatku stwierdzono pęknięcia w jego strukturze. Plany zakładają poszerzenie przepustu, co nieuchronnie przyczyni się do ograniczeń dla kierujących pojazdami.

Lesicki ostrzega, że kierowcy muszą być przygotowani na trudności. Planowane jest utworzenie tymczasowej drogi, a istnieje możliwość zachowania ruchu dwukierunkowego. Niemniej jednak, decyzje w tej sprawie są w pełni uzależnione od postępów prac drogowych – podkreśla wiceprezydent.

Jeżeli warunki na to pozwolą, preferowany jest ruch dwukierunkowy. W przeciwnym razie zostanie on regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zależy nam na tym, aby te utrudnienia były jak najkrócej odczuwalne dla mieszkańców – niezwykle istotne jest dla nas, aby prace przy naszej inwestycji zakończyć jak najszybciej – wyjaśnia Lesicki.