Urząd Stanu Cywilnego w Zielonej Górze: Rosnąca liczba obchodów 100-lecia urodzin wśród mieszkańców

Wyróżniający się dynamizmem wzrost liczby jubileuszów 100. urodzin obserwowany jest w Zielonej Górze. W tegorocznym planie Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze znajduje się zorganizowanie uroczystości dla 18 zasłużonych stulatków, będących rezydentami tego miasta.

Statystyka z poprzedniego roku wskazuje na 12 odbytych jubileuszów dla osób, które dożyły wieku setnego. Informacje te przekazała Małgorzata Janecka – Kwiatkowska, sprawująca funkcję kierownika w Zielonogórskim USC.

Potwierdziła również, że jeśli rodzina stulatka wyraża chęć uczestnictwa w ceremonii przez prezydenta miasta i kierownika USC, ich obecność jest zapewniona. Co więcej, jubilat otrzymuje listy gratulacyjne, nadawane przez tak istotne osoby jak wojewoda czy nawet premier.