Uroczyste spotkanie burmistrza Sulechowa z honorowymi krwiodawcami Polskiego Czerwonego Krzyża

W sali widowiskowej sulechowskiego miejsca zebrań odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego burmistrz Sulechowa złożył wyrazy uznania dla honorowych dawców krwi, działających w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym kontekście warto podkreślić, że krew jest darem nieocenionym, którego nie da się wytworzyć sztucznie – można ją jedynie otrzymać od innych ludzi, którzy są na tyle wielkoduszni, by oddać ją na rzecz tych, którzy jej potrzebują.

Podczas ceremonii najbardziej zaangażowane osoby w darowiznę krwi zostały uhonorowane złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Otrzymali także odznaczenia resortowe Ministra Zdrowia- Zasłużony dla Zdrowia Narodu, medale upamiętniające 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Te cenne gesty są doceniane i podziękowania składane są honorowym dawcom krwi, szczególnie w tym czasie roku. Różne ceremonie odbywają się w wielu miejscowościach na terenie województwa lubuskiego. Ostatnio takie wyrazy wdzięczności zostały złożone właśnie w Sulechowie.