Ulica Zjednoczenia w Zielonej Górze: Wiadukt zamknięty przez niebezpieczną szczelinę

Zarządzający transportem miejskim Zielonej Góry stanęli przed koniecznością zamknięcia jednego z kluczowych wiaduktów w mieście, znajdującego się na ulicy Zjednoczenia. Powodem była obawa o bezpieczeństwo użytkowników drogi po zaobserwowaniu niepokojącej zmiany – poszerzenia szczeliny dylatacyjnej do 13 centymetrów, co znacznie przekraczało dopuszczalne normy. Ta sytuacja miała miejsce 4 grudnia i spowodowała znaczące zakłócenia w ruchu miejskim.

W odpowiedzi na powyższe, natychmiast podjęto działania mające na celu zabezpieczenie szczeliny blachą, co miało na celu zapobieganie uszkodzeniu opon pojazdów przechodzących przez most. Ale to było tylko rozwiązanie tymczasowe. Eksperci musieli jeszcze ocenić skalę problemu i zdecydować, kiedy i czy w ogóle możliwe będzie ponowne otwarcie tego fragmentu drogi dla ruchu.

Kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei na Uniwersytecie Zielonogórskim, prof. Adam Wysokowski, został poproszony o wydanie ekspertyzy w tej sprawie. Po dwudniowych badaniach, kompleksowa kontrola stanu wiaduktu ujawniła kolejny powód do niepokoju. Okazało się, że dolna część środkowej podpory nr 9 wiaduktu jest w znacznym stopniu zdegradowana, co zagraża całej strukturze mostu i może prowadzić do jego katastrofy.