Udostępniono nowy odcinek autostrady A18 dla kierowców

Zapas miłośników jazdy samochodem z pewnością ucieszy fakt, że kolejny fragment autostrady A18 jest już dostępny. Ta część trasy, przecinająca południowy obszar województwa lubuskiego i prowadząca do punktu granicznego w Olszynie, była przez ponad dwa lata modernizowana, aby spełniać standardy typowe dla autostrad.

Marek Pilaczyński, przedstawiciel lubuskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przekazał wiadomość o ukończeniu prac i oficjalnym otwarciu tego odcinka. Jak mówi: „We wrześniu poprzedniego roku udostępniliśmy do użytku fragment trasy od Żar Zachód do Iłowej, a teraz mamy przyjemność poinformować o zakończeniu prac na odcinku od Olszyny do Żar”.

Cały proces przebudowy drogi krajowej nr 18 na odcinku o długości 70 kilometrów pomiędzy miejscowościami Olszyna i Golnice na autostradę to drugi etap adaptacji tej trasy do standardów autostradowych. Marek Pilaczyński podkreśla, że skala wykonanych prac była enormna i konieczne było podzielenie całego projektu na kilka etapów.