Stypendium Ministra Nauki dla dwóch wybitnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

W ramach uroczystości na Uniwersytecie Zielonogórskim, która miała miejsce 29 maja bieżącego roku, dwóch szczególnie utalentowanych studentów tej uczelni zostało nagrodzonych stypendium Ministra Nauki. Stypendia te są przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu w danym roku akademickim, tutaj konkretnie dotyczyły one roku akademickiego 2023/2024.

Podczas spotkania Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów. Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, miał do dyspozycji wyniki 1048 wniosków spełniających kryteria stypendialne. Z tej puli, ostatecznie zdecydował się przyznać stypendia dla 386 studentów.

Stypendium Ministra Nauki jest formą finansowej nagrody przyznawanej jednorazowo. Jego wartość to aż 17 000 zł. Wyboru kandydatów do rozpatrzenia przez ministra dokonał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, który zaproponował do oceny 15 wniosków swoich studentów.