Rekordowy zastrzyk finansowy dla Zielonej Góry od strony rządu

Zielona Góra otrzymała z rąk rządu dodatkowy zastrzyk finansowy w kwocie ponad 43 milionów złotych. Te środki mają na celu wsparcie miasta w realizacji różnych inwestycji, które przekraczają możliwości budżetowe samorządu. Wojewoda lubuski, Władysław Dajczak, podkreślił, że jest to rekordowa suma, porównywalna z funduszami unijnymi, które miasto otrzymało.

Ale na co konkretnie można przeznaczyć te dodatkowe fundusze?

Samorząd ma całkowitą swobodę w dysponowaniu otrzymanymi środkami. Mogą one zostać wykorzystane na różnego rodzaju inwestycje, pokrycie bieżących kosztów, utrzymanie funkcjonowania urzędów czy nawet podniesienie wynagrodzeń. To bardzo elastyczne i wygodne rozwiązanie dla samorządu.