Projekt "Cześć Szymborskiej": Niespodziewane owoce twórczej pracy

Inicjatywa „Sław Wisławę” przyniosła uczestnikom niespodziewane rezultaty. Natalia Dyjas – Szatkowska, jedna z osób stojących za organizacją tego wydarzenia, ujawnia, że poza samym końcowym rezultatem, ważnym elementem dla uczestników była sama podróż twórcza. To momenty skupienia i wyciszenia, które były równie istotne co efekt końcowy.

Rok 2023 upłynął pod znakiem Wisławy Szymborskiej. Z tej racji Mediateka Góra Mediów działająca przy WiMBP w Zielonej Górze przez cały rok aktywnie promowała twórczość wybitnej poetki. W ramach działań organizowane były również artystyczne wyzwania plastyczne, mające na celu zainspirować do twórczych poszukiwań.

Na początku września, dokładnie 4-go dnia miesiąca, w ramach projektu „Sław Wisławę” odbyło się zakończenie wystawy prezentującej kolaże. Te unikalne prace plastyczne powstawały podczas warsztatów, które miały miejsce od jesieni poprzedniego roku. Zakończenie wystawy stanowiło punkt kulminacyjny tych twórczych spotkań.