Profesor Tadeusz Biliński: Celebrowanie 90. rocznicy urodzin znakomitego naukowca i parlamentarzysty

Profesor Tadeusz Biliński, człowiek o wielkim autorytecie i niezwykłej życzliwości, zasłynął jako osoba, która zawsze służy pomocą. Jego zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego, pełnienie funkcji rektora tej uczelni oraz udział w pięciu kadencjach Sejmu, sprawiają, że jest on postrzegany jako wzorowy naukowiec. Jego charakterystyczne zachęcanie do pracy, wyrażane frazą „Do roboty!”, zapadło w pamięć studentom i współpracownikom. W dniu jego 90. urodzin, Uniwersytet Zielonogórski zorganizował specjalną sesję ku jego czci.

W czwartek na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęły się dwudniowe obrady XIII Konferencji Naukowej Konstrukcje Zespolone 2023. Pierwszym punktem konferencji była specjalna sesja, dedykowana wybitnemu naukowcowi – prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Bilińskiemu, z okazji jego 90. rocznicy urodzin. Ceremonię prowadził prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski. Natomiast laudację na cześć profesora Bilińskiego, zatytułowaną „Profesor Tadeusz Biliński – życie i osiągnięcia naukowe”, wygłosiła dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ.