Problem zanieczyszczonych lasów w Lubuskiem – wydatki na ich odnowę biją rekordy

Poziom zanieczyszczenia lasów na terenie Lubuskiego stał się alarmujący. Dostrzegając rosnącą ilość odpadów pozostawianych w tych obszarach, Lasy Państwowe muszą przeznaczać duże sumy pieniędzy na ich usunięcie.

Leżące wśród trawy, rozrzucone wzdłuż brzegów rzek i jezior, czy też zgromadzone pod drzewami – to są właśnie śmieci, które stają się niepokojącym dowodem ludzkiej obecności w tak dotąd niezakłóconych miejscach. Niezliczone kupy śmieci, często o przerażających rozmiarach, stanowią poważne wyzwanie dla leśników.

W lesie można niestety znaleźć praktycznie wszystko – od resztek jedzenia, przez butelki po napoje, aż po większe przedmioty jak np. kanapy czy telewizory. Nie brakuje także innych pozostałości po ludziach, takich jak zużyte opony czy też różnego rodzaju odpady budowlane i remontowe.