Prezydent Zielonej Góry pragnie przekazać Muzea powiatowi zielonogórskiemu

Janusz Kubicki, aktualny prezydent miasta Zielona Góra, ma zamiar przekazać do dyspozycji powiatu zielonogórskiego dwa muzea – Wojskowe w Drzonowie oraz Środkowego Nadodrza w Świdnicy. W tym celu skierował odpowiednie pismo do starosty zielonogórskiego.

Zielona Góra obecnie boryka się ze znaczącymi wydatkami wynikającymi z utylizacji odpadów na składowisku w Przylepie. Mimo że udało się pozyskać znaczne wsparcie finansowe z budżetu państwa wynoszące aż 43 miliony złotych, samorząd Zielonej Góry musiał i dalej musi ponosić znaczne koszty związane z realizacją tego zadania.

W nadesłanym do starosty liście prezydent Janusz Kubicki podkreślił, że podczas wielomiesięcznych prac nad połączeniem miasta i gminy Zielona Góra, nie otrzymał informacji o wydaniu zgody przez starostę na składowanie niebezpiecznych odpadów w Przylepie w 2012 roku. Dodatkowo, po decyzji rządu o połączeniu tych jednostek, starosta wydał kolejną zgodę (22 września 2014 r., na 10 lat, z rozszerzoną listą rodzajów odpadów), co zostało ukryte podczas spotkania roboczego ds. ochrony środowiska w dniu 09 października 2014 r. Starosta również nie podjął żadnych działań po wezwaniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r., które dotyczyło natychmiastowego uchylenia zezwolenia na składowanie odpadów w Przylepie. Prezydent jest przekonany, że ta wiedza spowodowałaby odmowę przejęcia przez miasto wymienionych instytucji kultury lub zobligowała Powiat Zielonogórski do przejęcia obowiązków związanych z likwidacją składowiska odpadów w Przylepie.