Podsumowanie projektu elektryfikacji MZK w Zielonej Górze na Dzień bez Samochodu

Na progu obchodów Dnia bez Samochodu, Miejski Zakład Komunikacji (MZK) w Zielonej Górze bierze pod lupę realizowany przez siebie czteroletni projekt elektryfikacji, którego całkowita wartość wynosi 50 milionów złotych. Zwraca uwagę na rosnący trend korzystania z publicznego transportu miejskiego, szczególnie autobusów elektrycznych, których liczba na linii MZK systematycznie wzrasta.

Zakupiono w ramach tego projektu osiem autobusów o pojemności do 80 pasażerów i dodatkowo cztery autobusy przegubowe, które są w stanie pomieścić 122 osoby. Od kwietnia bieżącego roku, autobusy o długości 12 metrów pokonały wspólnie niemal 200 tysięcy kilometrów. Od maja zaś, autobusy o długości 18 metrów, które rozpoczęły swoją służbę w mieście, pokonały niemal 90 tysięcy kilometrów.

Projekt obejmował także budowę pętli autobusowej ze stacjami ładowania na osiedlu Mazurskim. Zajezdnia oraz inne pętle zostały również wyposażone w dodatkowe ładowarki do autobusów. Koszt całego przedsięwzięcia to około 49 milionów złotych, z czego Zielona Góra uzyskała dofinansowanie od Unii Europejskiej w kwocie około 30 milionów złotych.

Prezydent miasta, Janusz Kubicki, deklaruje, że styczeń przyniesie dostawę kolejnych autobusów elektrycznych. Na razie Zielona Góra jest na czele w kraju w kwestii ilości autobusów elektrycznych na jednego mieszkańca.