Planowany przetarg na budowę drugiej części wiaduktu w Zielonej Górze

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, podał do wiadomości, że ogłoszono procedurę przetargową na realizację drugiego etapu budowy wiaduktu. Wszystko wskazuje na to, że koszt tej kluczowej dla miasta inwestycji wyniesie około 100 milionów złotych.

Proces przetargowy obejmuje wymóg rozbiórki obecnie istniejącego, starego wiaduktu oraz późniejszą konstrukcję nowego obiektu. Jak podkreślił prezydent Kubicki, zamiar ogłoszenia przetargu na budowę drugiej nitki wynika z dużego znaczenia tej inwestycji dla miasta. Pomimo iż pierwsza część projektu jeszcze nie została całkowicie zakończona, już teraz podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejnym etapem. To ma pozwolić wykonawcy natychmiast przystąpić do następnej fazy prac po zakończeniu budowy pierwszej nitki.

W chwili obecnej trwają prace nad wschodnią częścią wiaduktu. Planowany moment rozpoczęcia rozbiórki istniejącego obiektu przewidziany jest na czas bezpośrednio po oddaniu do użytku nowego wiaduktu. Wówczas ruch pojazdów zostanie przekierowany na odnowioną wschodnią nitkę.