Pierwsze porody pacjentek z COVID-19 w szpitalu w Sulechowie

Dwóm młodym Lubaszankom termin porodu przypadł na czas pandemii! Jak się okazało, dodatkowo u obu kobiet został potwierdzony COVID-19. Szpital w Sulechowie jako pierwszy przyjął do siebie pacjentki z koronawirusem, gdyż jest jedyną placówką w województwie z przygotowanym oddziałem położniczym do porodów w specjalnych warunkach.

Poród w reżimie sanitarnym. Jak to możliwe?

Pacjentki do szpitala przyjechały specjalnie przygotowanym transportem medycznym. Wszystkie procedury ich przyjęcia oraz samego porodu musiały zostać szczegółowo ustalone z Inspektoratem Sanitarnym. Po dotarciu do szpitala kobiety zostały odizolowane. Na sali porodowej zespół przyjmujący porody był ubrany z cztery warstwy odzieży ochronnej i trzy, a czasem i cztery pary rękawiczek. Prof. Rzepka ordynator oddziału wspomina, że było to doświadczenie bardzo męczące dla personelu, bo utrudniało im poruszanie. Dzięki doświadczeniu lekarzy i przestrzeganiu przez nich reżimu sanitarnego obie pacjentki urodził zdrowe dzieci przez cesarskie cięcie.

Pierwsze dni macierzyństwa mam z koronawirusem!

Z uwagi na to, że oba porody przebiegły bez komplikacji, dziś obie świeżo pieczone mamy są już w domach ze swoimi dziećmi. Po porodach zostały odwiezione do domów specjalnymi karetkami. Ponieważ pacjentki nadal mają stwierdzonego koronawirusa, w opiece nad swoimi dziećmi muszą przestrzegać kilku zasad, które ochroni noworodki przed zakażeniem. Niestety, dopóki nie zostaną wyleczone, muszą utrzymywać dystans 1,5-2 metrów. Dodatkowo w tym czasie powinny ograniczyć całowanie i przytulanie dzieci. Mogą karmić dzieci własnym pokarmem, jednak musi być on wcześniej odciągnięty do butelki, a do samego karmienia odkażają ręce i zakładają maskę chirurgiczną. Stosując się do tych zasad, zapewniają swoim dzieciom bezpieczeństwo.

Szpital jest gotowy na kolejne porody

Przypadek dwóch młodych kobiet pokazał, że oddział położniczy w Sulechowie jest świetnie przygotowany, aby zapewnić bezpieczeństwo mamą, ich potomstwu i oczywiście całemu personelowi. Przygotowane wytyczne świetnie się sprawdziły, dlatego szpital podczas kolejnych porodów będzie stosował te same wytyczne.