Osoby niepełnosprawne od 1 marca mogą starać się o wsparcie finansowe na zakup specjalnie dostosowanego pojazdu

Począwszy od 1 marca, istnieje możliwość zgłaszania wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych. Pojazd ten musi być oczywiście przystosowany do specjalnych potrzeb kierującego albo pasażera z ogromnym stopniem niepełnosprawności.

Formularze aplikacyjne powinny zostać przesłane cyfrowo, korzystając z Systemu Obsługi Wsparcia. W poprzednich miesiącach około 200 osób skorzystało z tej formy pomocy.

Andrzej Gonia, dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze, podkreśla, że kandydaci muszą spełniać określone kryteria.

Termin nadsyłania kompletnie wypełnionych dokumentów upływa z końcem marca.

Warto jednak zauważyć, że kwoty przyznawanego dofinansowania są różnorodne i uzależnione od konkretnej sytuacji osoby niepełnosprawnej.